De onroerend goed markt kent vier soorten veilingen: de vrijwillige, de executoriale, de veiling wegens sterfgeval en de veiling krachtens rechterlijk bevel. De twee meest voorkomende zijn de vrijwillige, waarbij de eigenaar er voor kiest zijn onroerend goed te veilen, en de executoriale veiling, die gebeurt in opdracht van de bank of de Belastingdienst indien de eigenaar zijn financiële verplichtingen niet nakomt.

Wilt u meer weten over de veiling van onroerende zaken? Als online veilingspecialist adviseren en begeleiden Appelman en Deutekom u graag in dit traject.

Voor het actuele aanbod van veilingobjecten verwijzen wij u graag naar onderstaande links.