Bij zowel de verkoop als terugkoop van een Koopgarant woning is een nauwkeurige taxatie van groot belang. Appelman & Deutekom NVM Makelaars is bevoegd en gecertificeerd om Koopgarant taxaties uit te voeren. Bij verkoop van een Koopgarant woning wordt een korting gegeven op de getaxeerde marktwaarde. Bij terugkoop moet de woning opnieuw getaxeerd worden om de marktwaardeontwikkeling, die van belang is voor de terugkoopprijs, vast te stellen. Appelman & Deutekom zijn u hier graag mee van dienst.

Zowel Martijn Appelman als Rik Deutekom zijn gecertificeerd als taxateur van onroerende zaken ‘RMT’ en zijn opgenomen in het register van makelaars & taxateurs bij de stichting Vastgoedcert te Rotterdam en sinds 2015 ook beiden ingeschreven in het Nederlands register voor Vastgoedtaxateurs ‘NRVT’. Tevens kunt u bij ons terecht voor een officieel NWWI taxatierapport of voor een rapport benodigd in het kader van de stichting Nationale Hypotheek Garantie (NHG).