Vanaf vandaag verschijnt de nieuwe Vastgoedmarkt in beeld. Een samenvatting van alle relevante vastgoedcijfers in 2019. Een heel waardevol en handzaam exemplaar, dat dient als naslagwerk. Het afgelopen jaar kenmerkte zich door een toenemende krapte op de woningmarkt zodat er na de laatste kwartaalcijfers van de NVM door iedereen gesproken wordt over ‘woningnood’. Bovendien leidde deze krapte wederom tot prijsstijgingen en deden de stikstof­ en PFAS­crisis, waardoor veel projecten stil kwamen te liggen, er nog een laatste schepje bovenop.

De Nederlandse vastgoedmarkt kende in 2019 opnieuw een uitstekend jaar, waarbij ook de nodige records sneuvelden. Het succes kent echter een keerzijde: de markt kent naast winnaars ook verliezers. Zo wordt het voor starters steeds moeilijker om zonder eigen geld een plek op de woningmarkt te vinden en staat een steeds groter deel van het winkelvastgoed structureel leeg.

Bovenal zorgde één onderwerp volop voor discussie: de stikstof en PFAS­ problematiek. Welvaartstechnisch ging het Nederland goed in 2019 met een groei van 1,7%. De sterkste groei lijkt daarmee achter ons te liggen. In 2019 kwamen er 153 duizend banen bij met als gevolg dat eind december er bijna 300 duizend vacatures openstonden. De werkloosheid is met 3,4% eind 2019 historisch laag. Het consumenten-­ en producentenvertrouwen daalde in het begin van 2019, maar stabiliseerde rondom het evenwichtsniveau in de tweede helft van 2019.