De WOZ-waarden volgen de ontwikkelingen op de woningmarkt, dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster en de Waarderingskamer.

+

Het Kadaster en de Waarderingskamer, die toezicht houdt op de WOZ-waardebepaling, hebben ruim 800.000 woningverkopen in de periode 2012 tot 2017 onder de loep genomen. Geen enkele gemeente heeft de WOZ-waarden in die periode systematisch te hoog of te laag ingeschat, concluderen de onderzoekers.

► Lees ook: 'Tientallen gemeenten hebben geen goed beeld van WOZ-waarde huizen'

WOZ-waarden niet-verkochte woningen

Ook de WOZ-waarden van woningen die niet werden verkocht, zijn in lijn met de marktwaarden. Hiervoor zijn de WOZ-waarden van verkochte woningen vergeleken met die van niet-verkochte woningen. De WOZ-waarden van niet-verkochte woningen zijn wel enkele procenten lager. Er is hier echter geen sprake van systematische onderwaardering; doordat door verschillende redenen, zoals het opknappen van een woning, deze direct na de verkoop een hogere waarde heeft gekregen. Bij niet-verkochte woningen komt het effect van stijgende marktwaarden soms enkele maanden trager in de WOZ-waarde tot uitdrukking.

De verhouding tussen de waarden van niet-verkochte particuliere woningen en huurwoningen is ook constant. Dit betekent dat de WOZ-waarden van woningen in eigendom van woningcorporaties en andere grootschalige verhuurders zich goed verhouden ten opzichte van de marktwaarde van deze woningen.

Verwacht wordt dat het gebruik van WOZ-waarden verder zal toenemen, omdat die sinds 2016 openbaar zijn.

Download het hele rapport op de website van het Kadaster.