In de afgelopen twee jaar zijn in Noord-Holland bijna 12.000 woningen minder gebouwd dan had gekund, aldus de Monitor Woningbouw van de Provincie. Het totaal kwam uit op 20.700 woningen. “Er is de afgelopen jaren veel gebouwd. Maar ondanks de inspanningen, is er minder gebouwd dan had gekund. Dat is jammer”, vindt gedeputeerde Wonen Joke Geldhof.

Langedijk heeft in ieder geval wel aardig zijn steentje bijgedragen. Uit cijfers van het CBS bleek al dat er de afgelopen drie jaar 444 nieuwe woningen zijn bijgebouwd. Ook de toekomst ziet er bedrijvig uit. Voor de periode 2018 - 2019 zijn 268 nieuwbouwwoningen gepland of al gerealiseerd, met name om de bestaande stadsgrenzen heen. Voor de periode 2020 - 2024 staat het aantal voor alsnog op 646 en voor 2025 - 2029 op 45. In totaal gaat het om 17 projecten.

Voor zover reeds bekend worden er in Klasse III totaal 538 koopwoningen gebouwd en nul huurwoningen, in Klasse II respectievelijk 123 en 10 en in Klasse I 82 en 55 koop- en huurwoningen.

Geldhof over het niet gehaald hebben van de mogelijke aantallen nieuwe woningen: “We voelen nog steeds de naweeën van de financiële crisis. Iedereen - Rijk, gemeenten, provincies, corporaties en marktpartijen - beseft zich dat alle zeilen moeten worden bijgezet. Ik heb goede hoop dat we dit complexe probleem gezamenlijk succesvol kunnen aanpakken.”

De provincie Noord-Holland heeft een budget van 15 euro miljoen beschikbaar gesteld om knelpunten in de woningbouw op te lossen, maar daar Heerhugowaard weinig van genieten omdat er al hele wijken uit de grond gestampt worden en het tekort het grootst is in regio Amsterdam.